Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Jsem Mgr. Michaela Gorčíková, IČO 03834140, se sídlem Sosnová 54, 470 01 a provozuji webovou stránku zdravazmena.cz.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje správce

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle +420 725 327 325 nebo na e-mail: info@zdravazmena.cz

Prohlášení správce

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

 • identifikační údaje, např. jméno a příjmení, identifikační číslo, pohlaví;
 • kontaktní údaje, např. adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa;
 • citlivé údaje, např. údaje o zdravotním stavu.
 • další údaje, např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webovou stránku a další obdobné informace.

Získávání a využívání osobních údajů

Zpracovávám osobní údaje, které mi sami dobrovolně svěříte při vyplnění objednávky (event. v rámci kontaktního formuláře) a v průběhu  vzájemné komunikace.

Při návštěvě a užívání webové stránky může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v samostatném článku Soubory cookies níže.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

 • Vaše osobní údaje zadané při kontaktování a objednávám služeb, v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, mohu bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem poskytnutí služby.
 • Pokud mi v rámci vzájemné komunikace, zejména prostřednictvím e-mailové zprávy, kontaktního formuláře na webové stránce nebo prostřednictvím jiných komunikačních sítí poskytnete dobrovolně své citlivé údaje (zejména o zdravotním stavu), udělujete mi zasláním těchto citlivých údajů výslovný souhlas s jejich zpracováním. Tyto osobní údaje budu zpracovávat pouze za účelem komplexní analýzy stávajícího stavu, zpracování personalisovaného nutričního plánu a k vytvoření kvalifikovaných doporučení úpravy stravy.
 • Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Vaše osobní údaje v rozsahu: jménoe-mail, pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám obchodní sdělní jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracovávám na základě vašeho souhlasu, který udělujete příslušným nastavením vašeho internetového prohlížeče. Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využívám zejména pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Jak dlouho budu osobní údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje zadané při kontaktování a objednávání služeb využívám pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu mých právních nároků.

Pokud mi zasláním citlivých údajů v rámci naší komunikace udělíte výslovný souhlas ke zpracování těchto údajů v souladu s předchozím článkem, budou tyto údaje využity po dobu trvání naší vzájemné komunikace.

Pokud mi udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užívám vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webové stránky, na které budu nabízet své služby.

Soubory cookies

Cookies jsou malé textové informace, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Ukládají se ve vašem internetovém prohlížeči a lze se na ně podívat, lze je vypnout (zakázat ukládání) nebo smazat.

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webové stránky. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňuji na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového stránky.

Jaké cookies a pro jaké účely je webová stránka využívá?

Webová stránka používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá webové stránka, jsou následující:

1) Cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně mého webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé;

 • nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;
 • výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového stránky (počet návštěv, čas strávený na webové stránceapod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní;

2) Cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména mého webu, a to i když se nacházíte na mém webu; tyto cookies mi umožňují analyzovat můj web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;

 • funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;
 • cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na webové stránce i mimo ní; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak můj web využíváte, mohu dále sdílet s mými partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.

Používané služby pracující s cookies

Webové stránka používá službu Google Analytics, Google AdWords a případně i další služby poskytované společností Google LLC (dále jen „Google“), službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Inc. a službu Sklik poskytovanou společností Seznam.cz, a.s. Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které ode mě získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mám přístup pouze já jako Správce.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • Svět Hostingu – hostingová služba
 • Ecomail – nástroj pro hromadné rozesílání emailů
 • Facebook pixel – analytický nástroj pro měření návštěvnosti
 • Google Analytics – statistiky návštěvnosti webové stránky
 • Google Ads – statistiky a remarketing
 • Sklik – statistiky a remarketing
 • Vyfakturuj – fakturační systém

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@zdravazmena.cz.

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 • Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

 • Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Jak projevíte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů?

Odesláním objednávky z webového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami zásad ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Odesláním dotazu z webového kontaktního formuláře taktéž potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami zásad ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Použitím zaškrtávacího políčka a kliknutím na potvrzovací odkaz ve vašem emailu, jste si zvolili, jaké informace si přejete odebírat.

Kdykoliv se to dá změnitkdykoliv se můžete odhlásit.

Zároveň tímto potvrzujete, že je vám víc než 16 let.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 10.9.2018.