Narozdíl od předem vytvořeného jídelníčku na míru vám flexibilní režim umožňuje přizpůsobit se jakékoli (i nečekané) situaci. Konkrétní výběr potravin a jídel si klient volí sám dle preferencí. 

Používáme aplikaci Kalorické tabulky, ta je v začátcích obrovským pomocníkem. Klient si do ní zapisuje vše, co za den snědl. Tento proces usnadní a urychlí orientaci se ve výživě a pomůže dosáhnout samostatnosti.